celestial

20 tekstów – auto­rem jest ce­les­tial.

po­całuj niena­wiść i pozwól jej um­rzeć ze wstydu 

myśl
zebrała 6 fiszek • 30 lipca 2013, 00:35

a czy kiedy­kol­wiek po­myślałeś o mo­jej bezbronności? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 3 września 2012, 23:42

bo widzisz.. naj­bar­dziej to ja chcę, żebyś był szczęśli­wy. tak to­tal­nie i bezapelacyjnie. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 25 sierpnia 2012, 00:25

nie pa­miętam czasów, kiedy Cię nie kochałam. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 18 października 2011, 13:42

ser­ce - głupie ty, da­lej masz nadzieję. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 22 września 2011, 23:31

a wiesz, że cza­sami ser­ce po­pełniło wspa­niałe błędy? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 19 września 2011, 00:27

scho­waj już te sa­mot­ność pod dywan! 

myśl • 11 września 2011, 04:03

kosztu­jesz mnie zbyt dużo emocji. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 19 lipca 2011, 15:37

okłamuj­my ser­ca da­lej, że to tyl­ko przy­jaźń, proszę! 

myśl
zebrała 13 fiszek • 19 czerwca 2011, 22:12

i te niesa­mowi­te bi­cie ser­ca.. na myśl że dziś zno­wu się "spotkamy" 

myśl
zebrała 17 fiszek • 18 czerwca 2011, 21:14
celestial

małe, wielkie nieszczęścia potrzebne do szczęścia..

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

celestial

Użytkownicy
B C D
Kalendarz
Aktywność